Premiile Academiei Nazionale dei Lincei din Italia

Academia Nazionale dei Lincei din Italia anun?? un concurs deschis pentru acordarea premiilor  “Prof. Luigi Tratufari” pentru anul academic 2010 – 2011 în sum? de 25.000 de Euro fiecare, prescription destinat? domeniilor precum:

 1. Literatur?;
 2. Art? poetic?;
 3. Istorie ?i Filozofie;
 4. ?tiin?e socio-umane;
 5. Mediatizarea valorilor italiene în lume.

Condi?ii de participare aici pentru premiul  “Prof. Luigi Tratufari” .

De asemenea Academia Nazionale dei Lincei va acorda şi premiile “Antonio Feltrinelli” în sumă de 250.000 de Euro în domenii precum:

 1. Ştiinţe umanitare;
 2. Fizică, matematică, ştiinţe ale naturii;
 3. Literatură;
 4. Arte frumoase;
 5. Medicină.

Condiţii de participare aici pentru premiul “Antonio Feltrinelli”.

Iar premiile „Cataldo Agostinelli e Angola Gili Agostinelli” în sumă de 15.000 de Euro fiecare vor fi oferite prin concurs deschis cercetătorilor eminenţi din domenii precum:

 1. Matematica teoretică şi aplicativă;
 2. Fizica matematică.

Condiţii de participare aici pentru premiul „Cataldo Agostinelli e Angola Gili Agostinelli”.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor la Academia de Ştiinţe a Moldovei care ulterior va recomanda dosarele Comitetului de evaluare din Italia este 24 decembrie 2010. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Dosarele trebuie depuse în biroul 443, blocul Central al AŞM, Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.1.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us