Rezultatele concursului comun AŞM-BMBF pentru anul 2010

La data de 28 ianuarie 2009, pill în cadrul ?edin?ei ordinare a Consiliului Suprem pentru ?tiin?? ?i Dezvoltare Tehnologic? al A?M, health a fost aprobat? finan?area a 10 proiecte comune de cercetare între Academia de ?tiin?e a Moldovei ?i Ministerul  Federal al Educa?iei ?i Cercet?rii din Germania (BMBF). La concursul desf??urat în perioada 25 mai – 10 iulie 2009, anesthetist au fost înaintate 28 cereri comune de proiecte, dintre care au fost selectate 10 proiecte spre finan?are, urmare a evalu?rii acestora de c?tre exper?i din Germania ?i Republica Moldova.

În acest context, men?ion?m c? prioritate au fost acordat? proiectelor ?tiin?ifice cu un poten?ial înalt de finan?are ulterioar? în cadrul programelor europene de cercetare, în special Programul Cadru 7 al Comunit??ii Europene pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (2007-2013).

Lista proiectelor A?M - BMBF pentru anul 2010:

#
Titlu proiect
Directorul de proiect din Moldova
Instituţia din Moldova
Directorul de proiect din Germania
Instituţia din Germania
1.
Naţiune, identitate, stat de drept în Republica Moldova. Noţiuni istorice şi social-politice. Lexicon.

1. Musteata Sergiu

2. Casu Igor

1.Universitatea Pedagogica de Stat "I. Creanga"

2.Institutul de Istorie, stat si drept

Bochmann Klaus
Universitatea din Leipzig
2.
Metode si procedee de orientare si stabilizare la  captarea imaginilor de la distante mari asociate cu codificarea, compresia, protectia si transmisiunea lor in timp real  Bostan IonUniversitatea Tenica a MoldoveiRuland Christoph University of Siegen, Institute for Data Communications Systems
3.
Dezvoltarea serviciului de pozitionare GNSS in timp real de mare capacitate pentru Moldova (MOLDPOS)  
Grama Vasile   
Universitatea Tenica a Moldovei
Jager Reiner  Univesitatea de Stiinte Aplicative din Karlsruhe
4.
Evaluarea potentialului farmaceutic al plantelor medicinale din flora spontana a RM Duca Maria    Universitatea Academiei de Stiinte a MoldoveiKreis Wolfgang Universitat Erlangen-Nurnberg
5.
Tratamentul preventiv al migrenei cronice prin metoda stimularii transcraniene cu curent continuu   
Moldovanu Ion    Institutul de Neurologie si Neurochirurgie     Katsarava Zaza University of Essen
6.
Factori genetici si de mediu in caz de astm bronsic in Moldova si Germania Turea Valentin Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N.Testemitanu    Kabesch Michael    Medizinische Hochschule Hannover
7.
Studierea funcţională a transporterului de cupru ATP7B în hepatocite şi neuroni pentru terapie direcţionată a maladiei Wilson  Sacara VictoriaCentrul National de Sanatate a Reproducerii si Genetica Medicala    Schmidt Hartmut   
Westfalische Wilhelms-Universitaet Muenster
8.
Conductibilitatea termică fononică în suprareţelele 3-dimensionale, formate din puncte cuantice In(Ga)As/GaAs şi (Si)Ge/SiPocotilov Evghenii   
Universitatea de Stat din MoldovaFomin Vladimir Leibniz-Institut fuer Festkoerper- und
Werkstoffforschung Dresden
9.
Tehnologii cost-efective de fabricare a nanostriucturilor  uni-dimensionale, bi-dimensionale si tri-dimensionale in baza de GaN Tiginyanu Ion    Universitatea Tenica a Moldovei    Pavlidis Dimitris    Universitatea Tehnica din Darmstadt
10.
Celue solare TCO/CdS/CdTe de eficienta inalta cu straturi  nanometrice de CdS   
Gasin Petru    Universitatea de Stat din Moldova    Lux-Steiner Martha Helmholtz-Zentrum Berlin fuer Materialien und Energie GmbH
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us