Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte a AŞM şi BMBF

 

Academia de ?tiin?e a Moldovei (A?M) ?i Ministerul Federal al  Educa?iei ?i Cercet?rii  din Germania (BMBF) lanseaz? al treilea Apel comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare vizînd mobilitatea, ed în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare ?tiin?ific? între A?M ?i BMBF, încheiat pe data de 14 martie 2008. 
 
Scopul concursului este de a promova ?i sprijini cooperarea ?tiin?ific? ?i mobilitatea cercet?torilor din Republica Moldova ?i cei din Germania în domeniile de cercetare ?i dezvoltare de interes comun pentru ambele p?r?i. 
 
Pentru a afla mai multe informa?ii cu privire la condi?iile de eligibilitate ?i a accesa formele de aplicare, accesa?i urm?torul link.
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us