Materiale Informationale H2020

Workshop: Pregătirea pentru Orizont 2020

events

Euresearch Head Office organizeaz? la Bern (Elve?ia), cialis în data de 22 mai 2013, un workshop pe tematica previziunii asupra Programului UE Orizont 2020, care va include ac?iuni de planificare, monitorizare ?i elemente preparatorii.

Pentru informa?ii suplimentare ?i înregistrare accesa?i urm?torul LINK

 

Proiecte de succes implementate în cadrul PC 7 al UE

press release

Directoratul General pentru Cercetare ?i Inovare al Comisiei Europene, generic a publicat recent o bru?ur? prin care sunt descrise proiectele implementate cu succes în cadrul PC7 pentru perioada 2007 - 2013 în regiunile vecin?t??ii de Sud ?i Est.

În textul respectiv, ve?i g?si 9 capitole tematice, cu descrierea succint? a fiecarui proiect în parte, lista participan?ilor, organizatorilor precum ?i telefoanele persoanelor de contact.

Pentru vizualizarea bro?urei accesa?i urm?torul LINK.

Orizont 2020 : viziuni

opportunities

V? invit?m s? urm??i testimoniale video a unor exper?i din întreaga Europ? ce reflect? opinii despre importan?a ?i actualitatea Programului Cadru – „Orizont 2020” al Uniunii Europene, prostate care va fi lansat la 1 ianuarie 2014.

Pentru a vizualiza testimonialele video care se actualizeaz? zilnic accesa?i urm?torul LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us