Raport CE: "Uniunea inovării” în 2012

press release

In data de 21 martie curent, sale Comisia Europeana a lansat Comunicare c?tre Parlamentul European, discount Consiliu, site Comitetul Economic ?i Social European ?i Comitetul Regiunilor - Situa?ia ini?iativei „Uniunea inov?rii” în 2012 – accelerarea schimb?rii. (in anexa).  Documentul prezinta un sir de prevederi utile pentru dezvoltarea antreprenoriatului inovational si imbunatatirea sistemului inovational per ansamblu.

 Principalele prevederi ale documentului:

- În general, s-au înregistrat progrese foarte promițătoare în direcția stabilirii cadrului de politică pentru Uniunea inovării: peste 80% dintre inițiative sunt în curs de desfășurare,
- În 2011, pentru prima oară de la începutul crizei, bugetul public pentru C&D al celor 27 de state membre ale UE a înregistrat o ușoară scădere. cheltuielile generale în C&D față de PIB au crescut de la 1,85 % în 2007 la 2,03 % în 2011. Cu toate acestea, în unsprezece state membre5 ele au crescut mai puțin decât PIB de la începutul crizei.
- Mai multe state membre ale UE au lansat reforme ambițioase de politică pentru ca sistemul lor de cercetare și inovare să devină mai eficient, în conformitate cu obiectivele Spațiului European de Cercetare
- Noi proiecte de legi privind inovarea și strategii naționale în materie de cercetare și inovare sunt în curs de elaborare sau de implementare în mai multe țări, iar numeroase guverne asociază inovarea cu pachete de reforme mai ample privind spiritul antreprenorial, mediul de afaceri și piața forței de muncă, cu un puternic accent pe o mai bună comercializare a rezultatelor cercetării.
- Statele membre acordă din ce în ce mai multă atenție beneficiilor integrării sistemelor lor naționale de cercetare și inovare în sistemele europene și mondiale, pentru a profita de lanțurile valorice mondiale și a răspunde cererii de inovare de pe noile piețe internaționale.
- Pentru a se fructifica la maximum finanțarea publică alocată cercetării este necesar un bun nivel concurențial. Acest lucru poate fi realizat grație finanțării de proiecte (cereri deschise de propuneri), grație finanțării instituționale bazate pe performanță și asociate cu excelența științifică, prin internaționalizare și prin colaborarea cu întreprinderile.
- Atunci când alocarea fondurilor nu este corelată cu obținerea de performanțe, cercetătorii individuali și instituțiile au puține stimulente pentru a intra în rețele sau în concurență la nivel european, pentru a depune eforturi în vederea excelenței sau pentru a coopera cu sectorul privat.
- Statele membre se axează din ce în ce mai mult pe crearea unui mediu de afaceri favorabil inovării. Cei mai frecvente măsuri utilizate sunt stimulentele fiscale pentru investițiile în C&D sau bonurile pentru inovare destinate societăților care doresc să cumpere servicii de la furnizorii de servicii în domeniile cercetării și dezvoltării, tehnologiei și inovării. De asemenea, unele state membre reduc ratele de impozitare ale profitului din brevete și alte tipuri de proprietate intelectuală.
- Instrumentele axate pe ofertă, cum ar fi granturile, împrumuturile subvenționate și stimulentele fiscale, reprezintă peste 90% din măsurile utilizate. Numai câteva țări utilizează în mod activ măsuri axate pe cerere (de exemplu, prin intermediul achizițiilor publice, al standardelor sau al reglementărilor) care încurajează dezvoltarea piețelor soluțiilor inovatoare.
- Pentru a grăbi reînnoirea țesutului economic european, este necesar ca factorii de decizie să își concentreze urgent eforturile politice asupra unuia dintre principalele canale de reînnoire: dezvoltarea întreprinderilor inovatoare. În acest fel, se va aborda o problemă cheie pentru performanța economică a Europei.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us