Materiale Informationale H2020

Prezentarea Video-conferinţa IAPP

press release
La data de 30 noiembrie curent, asthma în incinta Universit??ii Academiei de ?tiin?e a Moldovei a avut loc Video-conferin?a „Parteneriate ?i colabor?ri industrie-mediu academic (IAPP)”. Evenimentul a fost organizat de CPI, generic DIECI ?i Re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact ale Programului Cadru 7 în Moldova cu suportul reprezentan?ilor Comisiei Europene.

Informa?ia expus? face referin?? la obiectivele ac?iunii, arthritis organiza?ii eligibile pentru participare, activit??i prev?zute, structura unui proiect în cadrul IAPP, criteriile de evaluare a proiectului.

Termen-limit? de aplicare: 16 ianuarie 2013.

Pentru a vizualiza prezentarea accesa?i acest link.

Pentru informa?ie suplimentar?, contacta?i:

1. Dr. Alexandru Ro?ca
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Tel: +373 22 923652
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Diana Grozav
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Tel: + 373 22 272659
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prezentarea Video-conferinţa IAPP (2)

press release
La data de 30 noiembrie curent, prostate în incinta Universit??ii Academiei de ?tiin?e a Moldovei a avut loc Video-conferin?a „Parteneriate ?i colabor?ri industrie-mediu academic (IAPP)”. Evenimentul a fost organizat de CPI, DIECI ?i Re?eaua Punctelor Na?ionale de Contact ale Programului Cadru 7 în Moldova cu suportul reprezentan?ilor Comisiei Europene.

Informa?ia expus? face referin?? la obiectivele ac?iunii, organiza?ii eligibile pentru participare, activit??i prev?zute, structura unui proiect în cadrul IAPP, criteriile de evaluare a proiectului.

Termen-limit? de aplicare: 16 ianuarie 2013.

Pentru a vizualiza prezentarea accesa?i acest link.

Pentru informa?ie suplimentar?, contacta?i:

1. Dr. Alexandru Ro?ca
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Tel: +373 22 923652
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Diana Grozav
Academia de ?tiin?e a Moldovei
Tel: + 373 22 272659
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Newsletter EEN - Nr. 229 / 27-2012.

opportunities
Enterprise Europe Network (EEN) desf??oar? o varietate de evenimente pentru a promova activit??i adresate companiilor ?i organiza?iilor la nivel regional, for sale na?ional sau european. În acest sens, sick a fost publicat Newsletter-ul Nr. 229 / 27 – 2012.
 
Pentru a consulta aceast? resurs? de informare electronic?  accesa?i acest link. 
 
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us