Materiale Informationale H2020

Priorităţi europene de cercetare în domeniul sănătăţii pentru anul 2011

La 1 iunie 2010, drugs Comisia European? a dat publicit??ii proiectul Programului de Lucru PC7 în domeniul s?n?t??ii pentru anul 2011 cu titlul "Orientation Paper. Proposed priorities for health research 2011". Documentul con?ine descrierea tematicilor în domeniul s?n?t??ii ce vor fi propuse spre finan?are în noul ciclu de apeluri PC7, preconizate a fi lansate la 30 iulie 2010.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us