Materiale Informationale H2020

Transmisie LIVE - Conferinta Orizont 2020

 

video-conference

Transmisie LIVE - Conferinta Orizont 2020. Bucure?ti, pills 4 octomrbie 2013. ora 09.30 : LINK - http://www.research.edu.ro/ro/articol/3292/transmisie-live-conferinta-orizont-2020

Buletin MOST nr. 11

opportunities

V? propunem pentru lectur? buletinul s?pt?mânal nr. 11 al Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Din sumar: Initiativele tehnologice comune, generic finantate de UE, statele membre si industrie s-au dovedit a fi un instrument de succes, astfel ca vor fi continuate si in cadrul urmatorului ciclu financiar.Sub egida presedintiei lituaniene in cadrul Consiliului UE va avea loc o conferinta dedicata rolului stiintelor socio-umane drept parte componenta a programului Orizont 2020, inscrierea fiind deschisa si pentru participantii din RM. Reamintim ca Lituania a statuat avansarea relatiilor dintre UE si statele incluse in Parteneriatului Estic drept prioritate a presedintiei sale.

Pentru a vizualiza con?inutul buletinului de ?tiri accesa?i urm?torul LINK.

Sursa: Oficiului Republicii Moldova pentru ?tiin?? ?i Tehnologie pe lîng? UE (MOST).

Buletinul MOST nr. 7

press release

Treptat Europa depaseste sindromul recesiunii, cheap CE conjugind eforturile sale cu cele ale statelor membre in vederea relansarii economiei si cresterii gradului de bunastare a populatiei. In acest proces cercetarea si inovarea sunt considerate elemente importante. Un element important in acest context este si cercetarea in domeniul agriculturii si industriei alimentare, chemata sa asigure securitatea alimentara in conditiile unei utilizari rationale a resurselor naturale.

Pentru a vizualiza Buletinul MOST nr. 7, accesa?i ACEST LINK.

Sursa: Oficiul MOST

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us