Proiecte de succes implementate în cadrul PC 7 al UE

press release

Directoratul General pentru Cercetare ?i Inovare al Comisiei Europene, generic a publicat recent o bru?ur? prin care sunt descrise proiectele implementate cu succes în cadrul PC7 pentru perioada 2007 - 2013 în regiunile vecin?t??ii de Sud ?i Est.

În textul respectiv, ve?i g?si 9 capitole tematice, cu descrierea succint? a fiecarui proiect în parte, lista participan?ilor, organizatorilor precum ?i telefoanele persoanelor de contact.

Pentru vizualizarea bro?urei accesa?i urm?torul LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us