Open Call al Programului “Cooperarea tehnico – ştiinţifică pe probleme globale” al Japoniei

În ultimii ani, search problemele cu caracter global cum ar fi cele de mediu, anesthetist energie, view bio-resurse, prevenirea dezastrelor naturale ?i bolile infec?ioase au ajuns în prim-plan ?i necesitatea de reac?ie din partea comunit??ii interna?ionale pentru a aborda aceste chestiuni este în continu? cre?tere.

În scopul de a stabili un cadru interna?ional puternic pentru a rezolva aceste probleme la nivel mondial, Japonia a lansat un program unic numit “Cooperarea tehnico – ?tiin?ific? pe probleme globale”, care are drept scop promovarea cooper?rii tehnico – ?tiin?ifice dintre Japonia ?i ??rile în curs de dezvoltare. Acest program este format din dou? componente: “Parteneriat de colaborare în domeniul tehnico – ?tiin?ific pentru o dezvoltare durabil?” (SATREPS) ?i “Cercetare coordonat? în domeniul tehnico – ?tiin?ific”.

Comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova poate aplica, împreună cu cercetătorii din Japonia, la ambele componente ale grantului.

Pentru a aplica la schema SATREPS este necesar de a completa doar informaţia de bază referitor la denumirea proiectului, instituţia din Republica Moldova, indicarea instituţiei din Japonia (cu care există cooperare sau cu care se intenţionează să se stabilească o astfel de cooperare) şi persoana de contact de la instituţia din Japonia.

Pentru a aplica la a doua schema de finanţare „Cercetare coordonată în domeniul tehnico – ştiinţific” este necesar de a completa toate formele de aplicare ataşate.

Termenul limită pentru aplicare la aceste scheme de finanţare a cercetării este 15 octombrie 2010.

Pentru mai multe informaţii referitor la modalitatea de aplicare, accesaţi aici şi aici.

Pentru a accesa formele de aplicare accesaţi acest link şi aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us