E-MRS 2008 FALL MEETING

Societatea European? de Studiere a Materialelor se întrune?te în dou? sesiuni anuale: prim?vara, buy locul întrunirii fiind Strasburgul, decease ?i toamna (de aceast? dat? gazda reuniunii fiind Universitatea de tehnologii din Var?ovia, therapy Polonia). Programul sesiunii (17-21 septembrie) va include 10 simpozioane, 2 sesiuni plenare, activit??i de instruire pentru tineri cercet?tori ?i cei care doresc s?-?i extind? experien?a în noi domenii de cercetare.

Ca o recunoaştere a prestanţei şcolii studierii materialelor din Republica Moldova, membrul corespondent Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM a fost invitat în calitate de raportor în cadrul Sesiunii plenare de deschidere a Simpozionului B. Alături de personalităţi notorii din Franţa şi Marea Britanie, dl m.c. Tighineanu va prezenta raportul „Electrochemistry-based fabrication of semiconductor nanotemplates and two-dimensional semiconductor-metal ordered networks for electronic and photonic applications”.

Detalii: http://www.science24.com/event/emrs2007fall/

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us