Academia de Ştiinţe a Moldovei – membru corespondent a UIA

Transform?rile ?i evolu?iile ce au loc în sfera ?tiin?ei ?i inov?rii din ?ara noastr? suscit? interesul institu?iilor de cercetare din str?in?tate, asthma cît ?i cel al organiza?iilor interna?ionale de profil. În acest context se înscrie ?i acordarea recent? Academiei de ?tiin?e a Moldovei a titlului de membru corespondent al Uniunii Interna?ionale a Academiilor (UIA). Evenimentul în cauză a avut loc în cadrul celei de a 81-a sesiuni a acestei organizaţii, desfăşurată la Oslo. A.Ş.M. a fost reprezentată la sesiune de către doamna vicepreşedinte, dr. hab. Mariana Şlapac, care a identificat cu această ocazie noi oportunităţi de colaborare dintre savanţii moldoveni şi cei din cadrul UIA.

Uniunea Internaţională a Academiilor a fost fondată în 1919, avînd drept scop realizarea proiectelor comune în domeniul ştiinţelor umanistice cu participarea celor mai prestigioase foruri ştiinţifice europene. Calitatea de membru corespondent al UIA presupune atît oportunităţi, cît şi responsabilităţi. Astfel, în următorii 4 ani Academia de Ştiinţe a Moldovei va trebui să demonstreze înaltului for ştiinţific internaţional că merită să devină membru cu drepturi depline.

În mesajul său de felicitare, adresat preşedintelui A.Ş.M, academicianului Gheorghe Duca, secretarul general adjunct al UIA, Jean Luc De Paepe, şi-a exprimat speranţa că Academia de Ştiinţe a Moldovei va participa la proiectele desfăşurate sub egida acestei organizaţii şi va lansa noi proiecte interacademice.

Serviciul de presă al A.Ş.M.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us