S&T International Cooperation Network for Eastern European and Central Asian countries

 La 1 ianuarie 2008 a fost lansat proiectul "S&T International Cooperation Network for Eastern European and Central Asian countries” (IncoNet EECA), remedy coordonat de Centrul Interna?ional pentru Studii al M?rii Negre (ICBSS) ?i co-finan?at prin Programul Cadru 7 al Uniunii Europene, cu participarea a 23 de institu?ii din 21 de ??ri ale Uniunii Europene, Europa de Est ?i Asia Central?, printre care ?i Academia de ?tiin?e a Moldovei. Durata proiectului e 4 ani.

Având un buget total de 3.5 milioane €, IncoNet EECA prevede câteva activităţi avînd ca scop atât îmbunătăţirea dialogului politic şi cooperarea dintre ţările EECA (Europa de Est şi Asia Centrală) şi UE în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, cât şi mărirea participării cercetătorilor din aceste ţări în PC7.

Detalii: http://international.asm.md/fonduri-si-programe-internationale/pc7/inconet-eeca/ şi http://icbss.org/index.php?option=content&task=view&id=200.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us