TNC15: Registration open call for posters and lightning talks

open call

Asocia?ia GÉANT reaminte?te despre Conferinta anuala Networking (TNC15), prostate | cu tematica "Comunit??ile asociate", bronchi care va avea loc în perioada 15-18 iunie 2015, în ora?ul Porto, Portugalia.

Înregistrarea este deschis?, pân? la 05 iunie 2015.

Conferin?a ofer? un program complet, în care va fi discutat? o mare varietate de subiecte din re?eaua de cercetare ?i educa?ie, inclusiv viitoarele modele de educa?ie, infrastructuri de re?ea avansate, precum ?i alte subiecte importante.

Pentru detalii: LINK

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us