The Civil Society Scholar Awards 2015–2016

open call

Open Society Foundations - sprijin? mobilitatea academic? interna?ional?, prostate pentru a permite doctoranzilor ?i cadrelor didactice universitare de a avea acces la resursele ce vor îmbog??i mediul social ?i de cercetare din ?ara de origine sau dintr-o alt? ?ar? din regiune, prin oferirea burselor de studiu.

Astfel, Open Society, anun?? un grant pentru oamenii de ?tiin??, care vor fi selecta?i pe baza contribu?iilor lor remarcabile în domeniul cercet?rii sau meritelor deosebite pentru comunitate. Toate cererile vor fi analizate de c?tre comitetul Open Society, la oficiile Open Society din Londra ?i New York.

Majoritatea proiectelor vor dura de la 2 la 10 luni. Cererile de finan?are pentru doctoranzi nu trebuie s? dep??easc? 10.000 de dolari, iar pentru facult??i - 15.000 dolari.

Scopul: a sprijini idei, solu?ii îndr?zne?e, inovatoare în rîndul cadrelor didactice, a încuraja dezbaterile critice asupra problemelor soaciale provocatoare etc., ?inînd cont de rolul – cheie pe care îl joac? universit??ile în promovarea acestor obiective vital necesare societ??ii civile.
În acela?i timp, Open Society Foundation construie?te alian?e la nivel transfrontalier ?i continental în lupta cu probleme precum corup?ia ?i libertatea de informare.

??rile eligibile: Afghanistan, Albania, Angola, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Cambodia, Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Haiti, Kosovo, Laos, Libya, Macedonia, Moldova, Mongolia, Myanmar/Burma, Nepal, Palestine, Papua New Guinea, Serbia, Sudan, South Sudan, Syria, Swaziland, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen.

Domenii:

drept, justi?ie ?i guvernare; dezvoltarea durabil? ?i gestionarea resurselor naturale; drepturi economice; s?n?tate public?, asisten?? social?, precum ?i dezvoltarea comunit??ii; noua lege privind mass media ?i politica; educa?ie; studii post-conflict; drepturile omului.

Data limit? de aplicare: 02 martie 2015

Pentru detalii accesa?i link-ul: http://www.edu-active.com/grants/2014/dec/28/civil-society-scholar-awards-20152016.html

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us