Concursul UNECE – Idei pentru schimbare: Inovația pentru Obiectivele Dezvoltării Durabile

opportunities

Anul 2015 celebreaz? 70 de ani de la fondarea Organiza?iei Na?iunilor Unite (ONU), look eveniment marcat prin organizarea unei serii de activit??i interna?ionale adoptate la ?edin?a Parlamentului ?i Consiliului European în anul 2014.

Astfel, în luna septembrie 2015, la New York, statele membre ONU vor adopta Agenda de dezvoltare post-2015 orientat? pentru realizarea Obiectivelor Dezvolt?rii Durabile.

Comisia Economic? a Na?iunilor Unite pentru Europa (UNECE) se num?r? printre institu?iile de pe prima linie cu o contribu?ie considerabil? la realizarea acestor obiective.

La 14 aprilie 2015, UNECE va g?zdui primul strart-up inovator în incinta Palatului Na?iunilor de la Geneva.

În cadrul acestui eveniment, organizatorii vor prezenta studii de caz care demonstreaz? în ce mod talentul antreprenorial inovativ poate contribui la abordarea actualelor provoc?ri sociale ?i de mediu, prin intermediul unor idei inovatoare care pot deveni afaceri de succes. Concursul este deschis companiilor tinere ?i echipelor de antreprenori, cercet?tori ?i studen?i din regiunea UNECE ?i este organizat pentru a aduna idei inovatoare ?i noi solu?ii pentru o dezvoltarea durabil? într-o gam? larg? de domenii direct legate de activitatea UNECE. Astfel, la concurs sunt binevenite nu doar produsele ?i tehnologiile, dar ?i inova?ia social? ?i noile metode de a crea lucrurile.

Finali?tii vor fi invita?i sa-?i prezinte proiectele unui juriu ?i reprezentan?ilor a 56 de state membre care vor participa la sesiunea UNECE, în perioada 14 – 16 aprilie 2015, la Geneva, pentru a stabili noi ac?iuni pentru promovarea Agendei de Dezvoltare Durabil? în regiune pentru urm?torii ani.
Câ?tig?torii concursului vor fi onora?i la o ceremonie de premiere în timpul sesiunii.

Termenul limit? pentru prezentarea ideilor este 28 februarie 2015!

Pentru participare la concurs, accesa?i adresa web www.unece.org/ideas4change.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us