Întrevederea Președintelui AȘM, Acad. Gheorghe Duca cu reprezentanții Delegației UE în RM

press release

Miercuri, cheap 24 septembrie 2014, troche în incinta A?M a avut loc o ?edin?? de lucru la care au participat Acad. Gheorghe Duca, prescription Dr. Lidia Romanciuc, dna. Viorica Strurza ?i membri ai Delega?iei UE în Republica Moldova în persoana dlui Jordi Rodriguez Ruiz ?i dlui Fabian Schaeffer. În cadrul acestei întrevederi a fost abordat progresul p?r?ilor în realizarea Contractului de Grant „Suportul financiar pentru participarea Republicii Moldova la Programul Cadru al UE – Orizont 2020” semnat recent la Chi?in?u. Dl. Jordi Rodriguez Ruiz l-a prezentat dl. Fabian Schaeffer, care va fi responsabil, în numele misiunii diplomatice a UE, de cooperare în domeniul cercet?rii.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us