Burse de studii şi stagii de cercetare în Germania

opportunities

Serviciul German de Schimb Academic (German Academic Exchange Service) lanseaz? bro?ura “Oferta de burse DAAD pentru Republica Moldova 2015/2016”, abortion care con?ine o prezentare detaliat? a programelor DAAD de finan?are a studiilor. Aceast? ini?iativ? vine s? r?spund? la întreb?rile puse frecvent, generic precum ?i sa descrie procedurile specifice pentru programele destinate beneficiarilor din Republica Moldova.

DAAD Brochure – RO

DAAD Brochure – RU

Pentru întreb?ri suplimentare referitoare la bursele DAAD, capsule | la procedura de depunere a dosarelor precum si pentru informa?ii cu caracter general despre desf?surarea de activit??i de cercetare sau de studii în Germania doritorii sînt ruga?i s? se adreseze:

dna Sophia Bellmann

Lector DAAD

Universitatea Pedagogic? de Stat „Ion Creang?“

Catedra Filologie German?

Consulta?ii în biroul DAAD-Alumni, sala 713:

în fiecare mar?i între orele 10.00-13.00

Str. Ion Creanga 1

MD-2069 Chisinau

Tel./Fax:  Tel.: +373 22 24 07 49

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pagin? web:
www.daad.dewww.facebook.com/daad.moldova 

 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us