26/09/14: Ziua coordonatorilor H2020, Bruxelles - Belgia

events

La data de 26 Septembrie, allergist 2014, Comisia European? organizeaz? o “zi a coordonatorilor” pentru coordonatorii proiectelor de success. Scopul evenimentului este de a explica detaliile cu privire la preg?tirea ?i semnarea acordului de grant. Acesta este destinat în principal pentru coordonatorii de propuneri, care au fost invita?i de Comisia European? s? preg?teasc? un acord de finan?are, dar ?i ceilal?i participan?i sunt la fel bine veni?i (în dependen?? de disponibilitatea de locuri).


Agenda

1. Înregistrarea
2. Mesaj de primire, agenda ?i logistica
3. Prezentarea general? a procesului de preg?tire a grantului
4. Portalul Participan?ilor – managementul informatizat a grantului
5. Statutul juridic ?i capacitatea financiar?
6. Probleme legale ?i financiare
7. Descrierea ?tiin?ific?/Tehnic? a proiectului – Descrierea Ac?iunii
8. Gestionarea proiectului dumneavoastr?
9. Instrumente IT, de sprijin ?i detalii practice

Pentru mai multe detalii accesa?i urm?torul link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us