Cea de-a XX-a ediţie a Conferinţei SolarPACES 2014

conference

În perioada 16-19 septembrie 2014, anesthetist la Beijing, China, va avea loc cea de-a XX-a edi?ie a Conferin?ei SolarPACES.

SolarPACES este unul dintre cele mai importante simpozioane în domeniul concentr?rii energiei solare ?i sistemelor de energie chimic?. Acesta reprezint? o platform? eficient? pentru comunicarea dintre industrie, cercetare, factorul politic ?i alte p?r?i interesate în finan?area unui program ?tiin?ific cu exper?i de talie mondial?.

Informa?ii despre agenda evenimentului ?i condi?ii de participare în cadrul acestui, pute?i accesa la urm?torul LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us