Invitaţie: Academia de Vara a Institutului Suedez (SAYP) pentru Tinerii Profesionişti 22.09.2014 - 03.10.2014

opportunities
Institutul suedez (SI), clinic în cooperare cu Universitatea din Lund, bronchi anun?? posibilitatea de participare la un nou program de formare pentru tinerii profesioni?ti ce activeaz? în domeniul administra?iei publice din Belarus, vialis 40mg Georgia, Republica Moldova ?i Ucraina, care va cuprinde dou? s?pt?mâni de sesiuni de instruire intens? cu tematica "Transparen?a sporit? prin guvernare ?i control în institu?iile guvernamentale".

Scopul SAYP este de a majora gradul de con?tientizare, capacitate ?i rezisten?? în practica de guvernare în ??rile incluse în cadrul ini?iativei Parteneriatului Estic al UE, precum ?i asistarea tinerilor profesioni?ti, a capacit??ilor lor individuale conform cerin?elor guvern?rii moderne. De asemenea, participan?ii vor avea posibilitatea de a extinde propriile re?ele de contact prin schimbul de idei, experien?e ?i provoc?ri, de a dezvolta propriile aptitudini de management de proiect ?i de a afla mai multe despre m?surile anti-corup?ie.

Participarea la sesiunea de formare este gratuit? ?i include hran?, cazare ?i cheltuieli de deplasare în Suedia. Programul include, de asemenea, posibilit??i de participare la follow-up-uri ?i ateliere de lucru.

Informa?ii pentru aplicare le pute?i g?si pe site-ul: https://eng.si.se/summer-academy-for-young-professionals-sayp/

Trimite?i cererea dumneavoastr?, folosind portalul aplica?ie on-line al SI. Portalul va fi deschis pentru aplica?ii în perioada 04.06.2014 - 03.08.2014.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us