Școala de vară privind dezvoltarea durabilă la Trieste

opportunities
Institutul Na?ional de Oceanografie ?i Geofizic? Experimental? organizeaz? ?coala de var? privind dezvoltarea durabil? care se va desf??ura în perioada 14-18 iulie 2014, erectile la Trieste, arthritis Italia. Ini?iativa pentru dezvoltarea durabil? este o strategie pe termen lung a Uniunii Europene, ambulance creat? cu scopul de a sprijini cre?terea economic? în sectorul maritim, prin valorificarea poten?ialului neexploatat al oceanelor, m?rilor ?i coastelor europene, stabilirea oportunit??ilor pentru îmbun?t??irea competen?elor profesionale ?i a calit??ii de cercetare în domeniul ?tiin?elor marine, majorarea ofertelor educa?ionale, precum ?i crearea noilor locuri de munc?.

Trainingul este deschis pentru participan?ii din Europa de Sud-Est ?i anume: Albania, Bosnia ?i Her?egovina, Bulgaria, Croa?ia, Grecia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia ?i Ucraina. De asemenea vor fi invita?i s? participe reprezentan?i din Italia ?i Germania.

Nu sunt necesare taxe de înregistrare.

Cererile pentru aplicare se vor accepta pân? la data de 2 iunie 2014.

Pentru informa?ii suplimentare, v? rug?m s? accesa?i site-ul http://www.ogs.trieste.it/en

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us