Şcoala de vară în domeniul dreptului comunitar

opportunities

Cea de-a VIII-a edi?ie a ?colii de var? în domeniul dreptului Uniunii Europene se va desf??ura în perioada  16 iunie – 8 iulie 2014, medstore la Istanbul.

Programul ?colii de var? include subiecte orientate spre cunoa?terea aprofundat? a dreptului european ?i a practicii efectuate de c?tre exper?ii din domeniul legisla?iei Uniunii Europene ?i a judec?torilor Cur?ii Europene de Justi?ie.

Limba de instruire este englez?.

Pentru mai mult? informa?ie v? rug?m s? accesa?i acest  document. 

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us