Stagii in institutiile publice si private din Republica Moldova

opportunities

Guvernul Republicii Moldova a lansat ini?iativa na?ional? de consolidare a leg?turii dintre diaspor? ?i ?ara de origine. Una dintre aceste ini?iative este destinat? tinerilor – studen?i ?i absolven?i ai ciclurilor licen?? ?i master.

În acest context, impotent Academia de ?tiin?e a Moldovei Va comunic? despre oportunitatea de a coopta stagiari din rândurile studen?ilor care fac studii peste hotare sau din ?ar?, prin intermediul portalului web WWW.STAGII.GOV.MD.

Scopul programul respectiv este de a oferi posibilitatea tinerilor s? cunoasc? modul de func?ionare a institu?iilor publice ?i private, totodat?, institu?iile având posibilitatea s? beneficieze de noi abord?ri ?i bune practici relevante pentru consolidarea capacit??ilor sale.

Recomand?m s? înregistra?i institu?ia Dumneavoastr? pe portalul men?ionat ?i s? înainta?i poten?iale pozi?ii de stagii în cadrul acesteia.

De asemenea, tinerilor le recomandam sa utilizeze portalul, pentru a identifica pozitii de stagiar disponibile in institutiile publice si private din Republica Moldova.

Pentru detalii, contacta?i Direc?ia rela?ii externe, Alexandrina Botezatu, tel. 022 270502, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us