Conferință internațională privind Ingineria și Sistemele Biomedicale

conference

La data de 14-15 august, herbal la Praga, physician Republica Ceh?, va avea loc „ICBES- Conferin?a interna?ional? privind Ingineria ?i Sistemele Biomedicale”. Acest eveniment este important datorit? aplica?iilor ?i sistemelor biomedicale care se vor prezenta în cadrul acestuia.

Conferin?a este conceput? s? întruneasc? cercet?tori activi în diferite domenii ale ?tiin?elor biomedicale si inginerie pentru a asigura un mediu favorabil pentru schimbul de idei, informa?ii ?i cercetari. Aceasta va cuprinde o gam? larg? de teme din domeniile bioinformaticii, diagnosticare executat? cu ajutorul calculatorului, telemedicin? ?i medicin?, analiza mi?c?rii umane, imagistica medical?, biosenzori, ?i Biorobo?i.

Toate articolele acceptate ?i prezentate vor fi publicate în lucr?rile conferin?ei. De asemenea, articole selectate de la conferin?? vor fi publicate intr-o edi?ie special? a revistei interna?ionale sau într-o serie de c?r?i.

Pentru mai multe detalii accesa?i acest LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us