"Teledetecţie SPIE ", Amsterdam, Olanda

conference

În perioada 22-25 septembrie 2014, medic în Amsterdam, Olanda va avea loc Conferin?a "Teledetec?ie SPIE", eveniment care are ca scop s? ofere cercet?torilor ?i oamenilor de ?tiin?? din toat? lumea, accesul la informa?ii despre cele mai recente sisteme de imagistic?, în baza sateli?ilor ?i datelor generate de sateli?i.

Aceast? Conferin?? va reuni comunitatea ?tiin?ific? interna?ional?, oficiali guvernamentali ?i reprezentan?i ai sectorului industrie, pentru a discuta despre conceptele actuale în domeniu, precum ?i pentru enun?a poten?iale provoc?ri în cercetarea ?i tehnologia sateli?ilor.

Tematicile Conferin?ei pentru 2014 sunt:
•    Teledetec?ie în Agricultur?, Ecosisteme ?i Hidrologie;
•    Teledetec?ia Oceanelor, M?rilor Înghe?ate, Apelor de Coast? ?i Regiunilor ce con?in cantit??i mari de ap?;
•    Prelucrarea Imaginii ?i Semnalelor în Teledetec?ie;
•    Sistemele de Senzori a Sateli?ilor Urm?toarei Genera?ii;
•    Utilizarea ?i Legalizarea Constat?rilor ob?inute prin Teledetec?ie, precum ?i Cartografierea ?i Modelarea Inunda?iilor;
•    Teledetec?ia norilor ?i atmosferei;
•    Optica în Sistemele de Adaptare ?i de Propagare a atmosferei;
•    Tehnici RAS de Analiz? ?i Modelare a Imaginii;
•    Resurse Naturale ?i Aplica?ii SIG pentru Teledetec?ia Mediului Înconjur?tor;  
•    Tehnologii, Tehnici ?i M?sur?tori Lidar pentru Teledetec?ia Atmosferic?;
•    Calcul de Înalt? Performan?? în Teledetec?ie;

Pagina Web a Conferin?ei o pute?i g?si AICI.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us