Conferinţa Strategia UE pentru Regiunea Adriatică şi Ionică

conference

La 6-7 februarie, buy anul curent, va avea loc Conferin?a "Strategia UE pentru Regiunea Adriatic? ?i Ionic?". Evenimentul respectiv este organizat de c?tre Comisia European? în parteneriat cu Pre?edin?ia Greac? a Consiliului Uniunii Europene în incinta hotelului „Divani Caravel” din Atena, Grecia.

În cadrul acestei conferin?e, vor avea loc dezbateri asupra principalelor probleme din regiune ?i abord?rilor macro-regionale, care le pot solu?iona, factori ce vor contribui la elaborarea Planului de Comunicare ?i Planului de Ac?iune a Strategiei, acte care Comisia European? urmeaz? s? le prezinte pân? la sfâr?itul anului 2014.
     Agenda include:
•    Sesiune plenar? - „Strategia - mijloc de dezvoltare ?i îmbun?t??ire a situa?iei pe pia?a muncii”;
•    O prezentare a Comisiei despre etapa actual? a Strategiei, viitoarele perspective ale acesteia, inclusiv opinii din partea participan?ilor.
•    Patru ateliere tematice paralele cu privire la principalele domenii ale Strategiei (pilonii): „Amplificarea inovatiilor din domeniul maritim”, „Conectarea regiunii”, „Conservarea, protec?ia ?i îmbun?t??irea calit??ii mediului”, precum ?i „Cre?terea atractivit??ii regionale”.

Termenul limit? pentru înregistrare este 27 ianuarie, 2014.

Pentru mai multe Informa?ii accesa?i pagina web dedicata Conferintei AICI.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us