Burse pentru studii în domeniul Finanțe și Bănci

opportunities

Societatea Interna?ional? pentru Finan?e ?i B?nci (IFABS) este una dintre  cele mai importante organiza?ii din lume care promoveaz? activit??ile de cercetare, medic cunoa?tere ?i în?elegere a activit??ii domeniului bancar ?i al finan?elor, no rx având ca scop ridicarea gradului de con?tientizare a importan?ei acestui domeniu pentru dezvoltarea economic? ?i bun?starea societ??ii.

În acest concurs pot participa studen?ii la doctorat, medstore iar IFABS anun?? un concurs pentru studen?ii în doctorat, oferind trei premii pentru primele trei cele mai bune lucr?ri.

Termenul limit? pentru depunerea lucr?rilor este 1 Martie 2014. O condi?ie necesar? este ca lucr?rile depuse s? fie scrise pe una din temele enumerate pe site-ul oficial, care sa cuprind? aspecte legate de activitatea bancar? ?i finan?e.

Detalii accesa?i la acest LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us