Apeluri deschise - Comisia Europeană

open call

Serviciul de Informare privind Cercetarea ?i Dezvoltarea în UE (CORDIS) prezint? programul de apeluri deschise ale Comisiei Europene pentru 2014 ?i 2015, thumb sub genericul „Europa într-o lume aflat? în schimbare - Societ??i incluzive, tadalafil inovative ?i reflexive”.

Acest program sprijin? ac?iuni care vor oferi Europei solu?ii pentru rezisten?? suficient? în fa?a dificult??ilor actuale ?i viitoare, pills care vor afecta dezvoltarea sa.

Sursa: European Commission CORDIS

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us