Workshop-uri JRC

opportunities

În contextul  Ac?iunii pentru L?rgire ?i Integrare (Enlargement&Integration Action), buy Centrul Comun de Cercetare (JRC) ofer? oportunitatea de a participa la ateliere de lucru specializate, conferin?e ?i cursuri de formare avansate, punând accent pe exper?i din noile state membre, ??rile candidate, ??rile poten?ial candidate, ??rile asociate la Orizont2020, ??rile partenere în cadrul Politicii Europene de Vecin?tate ?i Rusia.

Obiectivul principal al acestor workshop-uri este de a sprijini organiza?iile competente, cu tehnici ?i metode care stau la baza implement?rii politicilor Uniunii Europene în domeniul ?tiin?ei ?i tehnologiilor.

Detalii despre Ac?iunea pentru L?rgire ?i Integrare, precum ?i despre modalitatea de aplicare,  g?si?i la acest LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us