Cea de-a 15-a ediție a Platformei WBC-INCO.NET

press release

La 11 decembrie curent, apoplectic în Zagreb, see Croa?ia, a avut loc ultima ?edin?? a Platformei de coordonare a cercet?rii pentru ??rile din Balcanii de Vest, în contextul încheierii în anul 2013 a programului pentru finan?area cercet?rii al UE, Programul Cadru 7. Cooperarea între toate p?r?ile interesate din regiune este în continu? ascensiune, iar ultima edi?ie a Platformei s-a axat pe posibilit??ile pe care le aduce noul program Orizont 2020, precum ?i pe subiecte ca actualizarea problemelor de cooperare regional?, transferul de cuno?tin?e ?i tehnologie, conceptul de regiuni inteligente, ?.a..

Cu aceast? ocazie, a fost editat? cea de-a 10-a edi?ie a Jurnalului WBC-INCO.NET, care con?ine prezent?ri generale ale celor mai importante subiecte din cadrul Platformei.


Jurnalul WBC-INCO.NET

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us