UNESCO-Republica Moldova: Progamul în domeniul Științei

         unesco-banner

Oficiul UNESCO de la Moscova a elaborat Documentul de Programe pentru Republica Moldova pentru perioada 2014-2017, document care reflectă o retrospectivă a cooperării RM-UNESCO, dar şi priorităţile de colaborare pentru această perioadă.

         Pentru a da curs rezultatelor anului 2013 - Anul Internaţional al Cooperării în domeniul Apelor, şi pentru a sprijini agenda de dezvoltare post-2015, Oficiul UNESCO intenţionează să consolideze cooperarea cu instituţiile şi organizaţiile relevante din Moldova, care au vreo legătură cu domeniul utilizării apelor, prin:

  • consolidarea şi încurajarea alianţelor şi schimburilor ştiinţifice;
  • promovarea utilizării raţionale a resurselor naturale, punând un accent special pe ape şi ecosisteme asociate;
  • crearea unor măsuri care să faciliteze dezvoltarea durabilă;
  • stimularea schimbului de cunoştinţe şi parteneriatelor operaţionale pentru securitatea apelor.

         Toate aceste obiective vor fi atinse prin dezvoltarea de noi parteneriate cu comunitatea ştiinţifică locală şi integrarea contribuţiilor acestora.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us