Vizibilitatea și comunicarea - cerințe prinicipale în proiectele UE

european-union-hi
Vizibilitatea ?i comunicarea sunt dou? cerin?e pentru toate proiectele finan?ate de UE, view iar UE solicita cu o strictete crescanda respectarea propriului regulament.
 
Proiectele finan?ate de UE adeseori abordeaz?  întreb?ri cu privire la asigurarea  vizibilit??ii ?i comunic?rii. Prin urmare, Centrul de Informare al UE privind Vecin?tatea colecteaz? aceste „cele mai frecvente intrebari” de pe site-ul EuropeAid, dar ?i întreb?ri care apar in cadrul atelierelor organizate de catre UE în ??rile partenere .

Publica?ia prezint? întreb?ri ?i r?spunsuri simple, înso?ite  de îndrumare în cazul în care dori?i s? afla?i mai multe.

Acest instrument practic este împ?r?it în 4 compartimente
  • Vizibilitatea,
  • Cum s? abordezi comunicarea,
  • Cooperarea cu UE ?i  
  • Link-uri utile.

Acesta include, de asemenea, o serie de studii de caz, ?abloane pentru a fi desc?rcate, ?i referin?e la alte manuale co privire la  vizibilitate ale  UE. Este disponibil în limbile englez?, francez?, arab? ?i rus?.

Sursa: LINK

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us