Newsletter ALLEA

press release

Federa?ia European? a Academiilor de ?tiin?e, doctor ALLEA, buy cialis a publicat primul num?r al revistei electronice ALLEA din 2013. Aceasta con?ine articole privind perspectivele ?tiin?elor Sociale ?i Umanistice în cadrul programului Orizont 2020, informa?ie actualizat? despre activit??ile Staff-ului ALL European Academies, precum ?i note privind deciziile Asambleei Generale ALLEA din 2013.

G?si?i AICI revista ata?at?.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us