Celebrarea Zilelor Europei în Republica Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei 7 – 31 mai 2013

press release

În perioada 7-31 mai 2013, erectile pills Academia de ?tiin?e a Moldovei organizeaz? o serie de ac?iuni consacrate celebr?rii Zilelor Europei în Republica Moldova.

Cu aceast? ocazie vor fi realizate mai multe ac?iuni care vor avea drept scop diseminarea rezultatelor ?tiin?ifice, ob?inute de c?tre cercet?torii din Republica Moldova în cadrul proiectelor Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (PC7).

În acest context, vor fi sus?inute conferin?e ?tiin?ifice, mese rotunde ?i paneluri de discu?ii pe tematici europene, zile ale u?ilor deschise în cadrul institu?iilor din sfera cercetare-dezvoltare, o conferin?? de pres?, o expozi?ie de postere, dedicat? proiectelor PC7 implementate de c?tre cercet?torii din Republica Moldova ?i alte activit??i.

Pentru vizualizarea agendei accesa?i urm?torul LINK.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us