Fondul de Dezvoltare a Proiectelor (PDF) al OCEMN

Conform noului Manual de Opera?iuni al Fondului de Dezvoltare a Proiectelor (PDF) al Organiza?iei Cooper?rii Economice la Marea Neagr? (OCEMN) au fost definitive documentele privind elaborarea propunerilor de proiecte pentru înaintare spre finan?are la OCEMN, capsule ?i anume: Formularul standard de aplicare PDF pentru finan?area proiectelor OCEMN; Contractul de grant; Condi?iile generale pentru contractele de grant la finan?area proiectelor OCEMN în cadrul PDF; precum ?i Fi?a de evaluare pentru Formularul de Aplicare PDF.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us