Apel deschis pentru participare la Simpozionul Internațional de la Marea Neagră

open call

Centrul Interna?ional pentru Studii în bazinul M?rii Negre (ICBSS) organizeaz? Simpozionul Interna?ional de la Marea Neagr? (International Black Sea Symposium) care va avea loc la Atena, apoplectic Grecia în zilele de 19-20 noiembrie 2015.
Simpozionul î?i propune întrunirea participan?ilor din întreaga lume pentru a face schimb de p?reri în scopul sporirii perspectivelor unui dialog asupra ?tiin?ei, tehnologiilor ?i a inov?rii în zona M?rii Negre.
Sunt încurajate s? aplice pentru participare persoanele din domeniul elabor?rii de politici, antreprenoriatului, academicieni, diploma?i, membri de parlament, reprezentan?i ai societ??ii civile ?i cercet?tori din diverse domenii care au elaborat o expertiz? în ?tiin??, tehnologii ?i inovare.
Aplic?rile sunt deschise pîn? la data de 11 noiembrie 2015.
Pentru detalii despre program accesa?i ata?amentul;
Formularul de înscriere îl g?si?i aici.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us