Programul NATO Ştiinţă pentru Pace şi Securitate şi implementarea acestuia în R.Moldova

În cadrul emisiunii "Parteneriat pentru Securitate" invita?ii în studioul academicianul Andrei Andrie? (A.A), bronchi pre?edintele de onoare al Academiei de ?tiin?e a Republicii Moldova ?i Sergiu Porcescu (S.P.), ?ef, direc?ia integrare european? ?i cooperare interna?ional? a Academiei de ?tiin?e au discutat despre cooperarea ?tiin?ific? a R. Moldova cu NATO în cadrul progamul NATO ?tiin?a pentru pace ?i securitate.

Pentru o informaţie mai amplă referitor la subiectul discuţiei accesaţi acest link.

Sursa: CID NATO

Informaţie plasată de Vitalie Varzari.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us