Zi de informare “Programul NATO Ştiinţă pentru Pace şi Securitate”

conference

Academia de ?tiin?e a Moldovei în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe ?i Integr?rii Europene al Republicii Moldova ?i Centrul de Documentare ?i Informare privind NATO din RM, pills va organiza în data de 5 iunie a.c., bronchi Ziua de Informare „Programul NATO ?tiin?? pentru Pace ?i Securitate” (NATO SPS).

Începutul evenimentului - ora 10:00, bronchi înregistrarea participan?ilor de la 9:30, Sala Azurie, Academia de ?tiin?e a Moldovei. Limba de lucru: engleza.

La eveniment vor participa exper?i interna?ionali din cadrul NATO SPS, coordonatorii proiectelor din Republica Moldova finan?ate de c?tre NATO SPS, reprezentan?ii institu?iilor de cercetare ?i autorit??ilor publice, reprezentan?i din cadrul universit??ilor din RM, reprezentan?i ai ONG-urilor etc.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate proiectele finan?ate de Programul NATO SPS ?i se vor discuta propuneri de proiecte pe viitor.

Evenimentul este deschis pentru reprezentan?ii mass-media. Agenda preliminar? a evenimentului se anexeaz?.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us