Programul NATO SPS relansat – Apel pentru propuneri deschis

Programul NATO SPS a fost relansat în data de 28.08.2011. Coordonarea Programului a fost optimizat? iar mecanismul de granturi a fost redus de la ?apte la trei categorii, denture care constau în:

  1. proiecte de cercetare, view
  2. training-uri (grupate în: Institute de Studii Avansate ?i Cursuri Avansate de Training),
  3. workshop-uri.

Toate propunerile de proiecte ce se doresc a fi propuse spre finanţare trebuie elaborate în concordanţă cu tematica priorităţilor NATO SPS. Propunerile de proiecte pot fi înaintate oricînd, însă evaluarea acestora va avea loc, în mod normal, de aproximativ două ori pe an, în cadrul şedinţei Grupului Independent de Evaluare Ştiinţifică (ISEG) al NATO SPS.

Prima evaluare al acestui grup în cadrul Programului recent relansat, va avea loc în data de 10-11 octombrie 2011. Pentru a putea fi evaluată, o propunere de proiect trebuie să fie depusă cu cel puţin şase săptămîni înainte de data întrunirii ISEG.

Procedurile de evaluare a mecanismelor de finanţare NATO SPS:

1.  Proiecte de cercetare NATO SPS:

Procedura de evaluare are loc în două etape:

  • În prima etapă se depune propunerea de proiect din maxim 10 file şi CV-urile aplicanţilor, completată conform cerinţelor NATO SPS ale formularului de aplicare;
  • Propunerile de proiecte care au fost evaluate de către ISEG  pozitiv, vor trece în etapa a doua de evaluare, atunci cînd participanţilor li se vor solicita să prezinte un plan detaliat de cercetare în cadrul proiectului prezentat.

2. Training-urile NATO SPS:

Procedura de evaluare are loc într-o singură etapă.

ISEG se întruneşte după caz şi examinează conţinutul ştiinţific al activităţii propuse (a) al Institutului de Studii Avansate sau (b) al Cursului Avansat de Training. Este examinată, de asemenea, importanţa şi actualitatea reuniunii, obiectivul educaţional, nivelul de calificare şi nivelul de angajament ai participanților propuşi, obiectivele declarate şi oportunitatea formatului ales.

3.  Workshop-urile NATO SPS:

Procedura de evaluare are loc într-o singură etapă.

ISEG se întruneşte după caz şi examinează conţinutul ştiinţific şi tehnic al activităţii propuse. Este examinată, de asemenea, importanţa şi actualitatea reuniunii, nivelul de calificare şi nivelul de angajament ai participanților propuşi, obiectivele declarate şi oportunitatea formatului ales.

Mai multe detalii referitor la beneficiarii, priorităţile NATO SPS şi activităţile eligibile, cît şi altă informaţie relevantă privind procedura de aplicare la NATO SPS, poate fi accesată la următoarele link-uri:

Informaţie postată de Vitalie Varzari.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us