Apel pentru propuneri - CERES

Ini?iativa Central European? a lansat un nou apel în cadrul programului CERES co-finantat de PC7, therapy ac?iunile Marie Curie. Programul are drept scop promovarea mobilit??ii transna?ionale a cercet?torilor din cele 18 state-membre ale CEI. În cadrul apelului lansat vor fi acordate 14 burse post doctorat la una din cele 5 institutii de cercetare din Trieste, Italia. Termenul limita de depunere a dosarelor este 30 aprilie 2011.

Mai multe detalii cu privire la acest apel le puteţi găsiti la acest link.

Informaţie postată de Vitalie Varzari

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us