CERES - Programul de burse pentru cercetători al Iniţiativei Central Europene

La 1 martie a.c. a fost lansat? cea de-a doua edi?ie a concursului în cadrul Programului CERES - Programul de burse pentru cercet?tori al Ini?iativei Central Europene (CEI Research Fellowship Programme).

Programul, capsule co-finan?at prin intermediul Ac?iunilor Marie Curie a Programului Cadru 7, price cheap ofer? 11 burse post-doctorale cercet?torilor din ??rile membre ale Ini?iativei Central Europene (ICE) pentru efectuarea unor cercet?ri ?tiin?ifice în cadrul unei din cele 5 institu?ii de cercetare cu sediul la Trieste, membre ale re?elei tehno-?tiin?ifice a ICE:

  • Centrul Internaţional pentru Fizică Teoretică (International Centre for Theoretical Physics – ICTP);
  • Centrul Internaţional pentru Inginerie Genetică şi Biotehnologie (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB);
  • Cluster în Biomedicină (Cluster in Biomedicine – CBM);
  • Şcoala Internaţională pentru Studii Avansate (International School for Advanced Studies – SISSA);
  • Synchrotron – ELETTRA. 

Pentru detalii suplimentare, consultaţi pagina ICE: www.ceinet.org/CERES. Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 mai 2010.

Notăm, că în cadrul primei ediţii a concursului lansat în anul 2009, au fost acordate 9 burse de cercetare, printre care şi unui cercetător din Republica Moldova: dlui dr. Alexei Leviţchi (Universitatea de Stat din Moldova) pentru efectuarea cercetărilor ştiinţifice pe tema "Exploring Metadata Publicly Available to Harness Implicit Content (EMPATHIC)" în cadrul Clusterului în Biomedicină din Trieste.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us