CEI Newsletter No.66

Recent a fost lansat num?rul 66 al buletinului electronic al Ini?iativei Central Europene. Acest num?r include urm?toarele titluri:

  • România a preluat pre?edin?ia ICE 2009
  • Calendar de Evenimente ICE 2009
  • Final de la Conferin?a de Protec?ia din Marea Adriatic?
  • Belarus investe?te în ?tiin?ele fundamentale
  • Accent special pe cooperarea regional? în domeniul protec?iei mediului
  • Festivalul de Film din Trieste (ITALIA) a lansat programul "EASTWEEK".

Pentru a accesa revista accesa?i urm?torul link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us