Iniţiativa Central Europeană: detalii

Republica Moldova este membru al Ini?iativei Central Europene (ICE), cialis iar în anul 2008 de?ine ?i Pre?edin?ia Ini?iativei, healing astfel comunitatea ?tiin?ific? are posibilitatea de a participa la diverse programe organizate sub egida acestui angajament regional ?i beneficiaz? de mecanismele ICE: Cooperation Activity ?i Know-How Exchange Programme – (KEP).

Programe de activitate ale ICE:

 1. Activitate de cooperare – 150 programe finanţate
 2. Programe de schimb know-how

Activitate de cooperare

 • Pentru evenimente ca conferinţe, workshop-uri, training-uri (activităţi pe perioade scurte de timp).
 • Criterii de eligibilitate: proiect regional (mai multe ţări din regiune, ideal pentru participare 7-8 ţări); compatibilitate cu planul de acţiuni ICE; finanţare din partea ICE – 50%, dar nu mai mult de 30 000 Euro pentru un proiect; termenul, domenii de cooperare – planul de acţiuni specifică domeniile.
 • Sunt 2 date limită:
  - 1 aprilie în fiecare an (pentru proiecte implementate din iulie-decembrie);
  - 1 octombrie în fiecare an (pentru proiecte implementate din ianuarie-iunie al următorului an);
 • www.ceinet.org – pot fi găsite regulile de aplicare.
 • Coordonator naţional Dumitru Ţîra, MAEIE; formularul de aplicare se transmite ICE prin Min. Externe.
 • Evaluarea proiectului durează 4-6 săptămîni;
 • 50% - se finanţează la început şi 50% -la finele proiectului;
 • O atenţie deosebită în proiect trebuie atrasă bugetului, care trebuie să fie transparent şi clar indicat; din start trebuie să fie ştiut cine finanţează celelalte 50% a proiectului. Trebuie să participe cît mai mulţi parteneri, dar real, nu de exagerat.
 • Înainte de depunerea cererii se contactează secretarul ICE.

Know-how Exchange

KEP este un program axat pe cooperare bilaterală: o ţară membră UE transferă know-how unei ţări care nu-i membru UE; are aceleaşi criterii de cofinanţare; termenul limită trebuie de ştiut; se acceptă să participe instituţii publice şi cele din sectorul privat. Partenerul din UE trebuie să aplice pentru finanţarea în cadrul acestui proiect. Suma maximă alocată pentru un proiect din cadrul programului Know-how Exchange – 40 000 Euro, iar 50% le cofinanţează ICE. Se cofinanţează activităţile eligibile direcţiilor îndreptate spre dezvoltarea capacităţii umane (training-uri, conferinţe etc.), staff-ul ţării care primeşte transferul tehnologic se duce pentru experienţă ţara donatoare, sau invers. Sector prioritar – dezvoltarea capacităţii umane.

Proiect de cooperare tehnică – există 2 secretariate cu BERD împreună cu ICE finanţează cooperarea tehnică;

Alt program nu prea relevant: activitate iniţiată de ţările membre UE- programe structurale, Moldova nu poate participa.

Reţeaua universitară ICE – alt program pentru universităţi, instituţii academice (2 sau mai multe universităţi din diferite state membre UE participă, organizează evenimente şi la fine numaidecît eliberează diplome), trebuie să se desfăşoare evenimentul în limba engleză. Se finanţează 20 000 – 30 000 Euro pentru cursurile de masterat, aici se include: cazarea, călătoriile studenţilor şi profesorilor (iunie-data limită în octombrie, dar trebuie de urmărit site-ul).

Sciences and Technology: 2 tipuri de programe:

 1. Pentru/de la cercetători la întreprinderi, adică utilizarea ştiinţei în business. Cercetări în domeniul privat; criterii de eligibilitate: aplicanţii mambri ai instituţiilor de cercetare pot înainta ideea, poate fi unul singur sau un grup de cercetători; prioritate – femeile cercetători. Procedura e similară- prin MinExterne; se cofinanţează pînă la 15 000 Euro; finanţarea se face sub formă de premiu, iar cerinţa premiului – să fie folosit la dezvoltarea unui plan de fezabilitate.
 2. Pentru întreprinderi mici şi inovative – nu este limitat doar la cercetători; se finanţează sub formă de premiu pînă la 20 000 Euro.

Ultimul program: Fondul special pentru climă şi protecţia mediului:  a fost recent aprobat; accentul se pune pe protecţia mediului şi a climei în ţările non-membre UE.

Detalii la www.ceinet.org , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Adrian Keler.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us