ACŢIUNILE COST - NOI PERSPECTIVE DE PARTICIPARE

Apelurile deschise COST invit? cercet?tori din întreaga Europ? s? prezinte propuneri pentru re?ele de cercetare ?i s? utilizeze aceast? oportunitate unic? de a face schimb de cuno?tin?e, pills   s? se angajeze în noi perspective europene. Un Concurs continuu de  propuneri este folosit pentru a atrage cele mai bune propuneri pentru noi Ac?iuni COST.

Un apel deschis se compune din dou? etape, purchase la care solicitan?ii, dup? înregistrare, prezint? o propunere preliminar? la data stabilit? de colectare. Aceast? propunere preliminar? ofer? o imagine de ansamblu privind scopul ac?iunii înaintate ?i impactul prev?zut al acesteia. Dup? evaluare, aproximativ 80 din aceste propuneri preliminare sunt selectate pentru faza a doua. Solicitan?ii de succes sunt apoi invita?i s? prezinte o propunere complet?.

Fiecare data de colectare este anunţată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu câteva luni înainte de termenul limită. Cel mai recent datează din 15 iulie 2010.

COST acoperă cheltuielile pentru activităţile de networking, cum ar fi reuniunile, conferinţele, atelierele de lucru, schimburile ştiinţifice pe termen scurt, şcolile de instruire, publicaţiile şi activităţile de diseminare. COST nu finanţează cercetarea în sine.

Termenul limită de colectare a datelor pentru 2011 este vineri - 25 martie 2011 şi 30 septembrie 2011 la ora 17:00, ora Bruxelles-ului.

Pentru instituţiile din ţările non-COST:

Oamenii de ştiinţă din ţări non-COST pot primi o rambursare din cadrul bugetului acţiunii, cu condiţia că cercetătorul a fost invitat în mod formal ca un expert; pentru o reuniune specifică.

În plus, cercetătorii din instituţiile ţărilor non-COST pot participa la Acţiunile COST în baza avantajului reciproc (a se vedea Vademecum - instituţii Non-COST), care urmează să fie aprobat de JAF de la caz-de la caz. Biroul COST nu rambursează cheltuielile participanţilor din ţările non-COST, cu excepţia cazului cînd instituţiile aprobate în mod oficial sunt din ţările imediat vecine, acestea fiind ţările balcanice (Albania, Muntenegru); ţările mediteranene (Algeria, Egipt, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia) şi ţările din Europa de Est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia , Moldova, Rusia şi Ucraina). În plus, COST a semnat acorduri de reciprocitate pentru instituţiile lor cu Argentina, Australia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud spre a participa la Acţiuni COST. Informaţii detaliate sunt disponibile pe pagina de acorduri reciproce.

Calendarul apelurilor deschise pe acţiuni COST îl găsiţi aici: http://w3.cost.esf.org/index.php?id=1528

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us