Noua adresă electronică a COST: www.cost.eu

La 19 martie curent, sales COST (cadru european de cooperare în domeniul ?tiin?ei ?i tehnologiei) ?i-a anun?at noua adres? electronic?: www.cost.eu, capsule u?or de re?inut ?i care reflect? identitatea pan-european? a acesteia.

Reamintim, COST are misiunea de a consolida cercetarea ?tiin?ific? ?i tehnic? european? prin facilitarea contactelor între cercet?tori ?i maximizarea sinergiei ?i valorii ad?ugate la nivel european, coordonînd în cadrul unor Ac?iuni COST cercet?rile finan?ate la nivel na?ional.

În calitate de stat acoperit de Politica Europeană de Vecinătate, Republica Moldova are posibilitatea de a adera la orice Acţiune COST în derulare şi de a beneficia de cunoştinţele generate în comun cu alţi parteneri din Uniunea Europeană şi din afara ei, de a delega experţi la toate întâlnirile Comitetului de Management al Acţiunii COST respective şi evenimentele complimentare (conferinţe), de a detaşa tineri cercetători în misiuni ştiinţifice pe termen scurt la laboratoarele instituţiilor participante la Acţiuni, şi participa la şcoli de vară organizate în cadrul acestor Acţiuni.

Mai multe detalii: http://international.asm.md/cost/index.php.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us