Previziuni pentru anul 2030 prin prisma revoluţiei digitale

În 2008, sale viagra COST (cadru interguvernamental european de cooperare ?tiin?ific? ?i tehnic?) a lansat ini?iativa “COST Foresight 2030” menit? s? exploreze o viziune a lumii în anul 2030 ?i s? elaboreze poten?iale scenarii de viitor prin prisma revolu?iei digitale. Astfel, pe parcursul anilor 2008-2010, au fost organizate o serie de evenimente interdisciplinare în cadrul c?rora au fost dezb?tute urm?toarele subiecte: ?tiin?e ?i tehnologii informa?ionale ?i de comunicare, îmbun?t??irea calit??ii vie?ii, energie, securitatea alimentar? ?i managementul resurselor naturale – subiecte vitale pentru omenire ?i dezvoltarea c?rora deja este influen?at? de tehnologiile digitale.

Rezultatele dezbaterilor pot fi desc?rcate mai jos:

NB! Pentru "foresight", Comisia Europeană a recomandat următoarea definiţie, în anul 2001: "Foresight reprezintă un proces sistematic, participativ de culegere inteligentă a datelor despre viitor şi de elaborare a unor viziuni pe termen mediu/lung având ca scop fundamentarea deciziilor care se iau in prezent şi stabilirea planului de acţiune pentru atingerea acestor viziuni."

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us