Seminarul de informare COST din 19 februarie 2008

În data de 19 februarie, anesthetist în cadrul cadrul Simpozionului ?tiin?ific Interna?ional “Dezvoltarea externaliz?rii cercet?rii ?tiin?ifice ?i inov?rii în Republica Moldova”, order a avut loc seminarul de informare COST, cu participarea expertului din Oficiul COST din Brussel, Günter Siegel.

La seminar au fost prezentate urm?toarele materiale:

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us