Apeluri deschise COST

open call

COST - Cooperarea European? în domeniul ?tiin?ei ?i Tehnologiei – este primul ?i cel mai larg instrument european care sprijin? cooperarea transna?ional? între cercet?tori, herbal ingineri ?i oameni de ?tiin?? din întreaga Europ?.
COST este unicul mijloc pentru a elabora în comun noi idei ?i ini?iative în toate domeniile ?tiin?ei ?i tehnologiei, sale prin crearea re?elelor pan-europeane a activit??ilor de cercetare finan?ate la nivel na?ional.
COST ofer? sprijin financiar pentru eforturile de cooperare a grupurilor ?tiin?ifice din toat? Europa ?i de coordonare a acestor re?ele de cercetare numite Actiuni. Fondurile acoper? costurile re?elelor de cercetare, precum: conferin?e, ateliere de lucru, seminare, înrîlniri etc.
Ac?iunile COST sunt re?ele tehnico-?tiin?ifice, deschise pentru cercet?tori ?i p?r?i interesate pentru o durat? de patru ani.
Propunerea pentru Ac?iunea COST poate fi trimis? în orice moment pe parcursul anului, prin intermediul noului instrument de depunere on-line e-COST 
Urm?toarea colectare de date se anticipeaza a fi 23 februarie 2016.
Apelurile sunt deschise pentru idei din toate domeniile ?tiin?ifico-tehnologice, inclusiv ?tiin?e socio-umaniste. Propunerile multi ?i interdisciplinare sunt încurajate.
Pentru detalii accesa?i urm?torull link.

Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us