Concurs de proiecte al Federaţiei Ruse pentru cercetători de toate naţionalităţile

Ministerul Educa?iei ?i ?tiin?ei al Federatiei Ruse anun?? un concurs pentru sus?inerea proiectelor ce vor fi implementate de c?tre cercet?tori de diferite na?ionalit??i la universit??ile din Rusia. Termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte este 16 iunie 2011, anabolics | ora 12:00 - ora Moscovei. Informa?ia detaliat? privind acest concurs poate fi accesat? la adresa: http://eng.mon.gov.ru/pro/ved/uch/4311/.  Postat de Vitalie Varzari
Find us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Linkedin
Subscribe to our RSS
Contact Us